LEHREA je jazyková a vzdelávacia agentúra, ktorá poskytuje firemné skupinové a individuálne jazykové kurzy v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku a kurzy komunikačných a prezentačných zručností priamo v sídle Vašej firmy.

Keďže sme menšou organizáciou, pristupujeme ku každému klientovi individuálne s ohľadom na jeho špecifické potreby.

V súčasnosti Vám ponúkame výhodné jazykové MIKROKURZY (2-3 účastníci) v cene od 6,50 eur/45 minút pre 1 účastníka kurzu. Ich výhodou sú všetky benefity práce v skupine, ale zároveň zachovanie dynamickosti pri malom počte účastníkov.

www.lehrea.sk
telefón:
mail: